Idézetek

Ezen az oldalon ismeretterjesztő könyvekből, cikkekből találsz részleteket. Az idézetek elsősorban biológiai témájú művekből származnak, de a válogatás inkább az érdekesség, mint a témához való hűség alapján született.

Véletlenszerű idézet:

Nézzük meg ezt a mechanizmust egy konkrét esetben is, amely példa - az egyszerűség kedvéért - legyen a már említett Desmond Morris-könyv (1997). A szerzo már a könyv címében expliciten megfogalmazza alapmetaforáját (Az emberállat), majd a bevezetoben egy kicsit részletezőbben - a stiláris követelményeknek megfelelően - újra leírja: Az ember nem más, mint az állatvilág egyik tagja. Egyszer szörnyeteg, másszor fenséges, de mindig állat. Hiába szeretjük bukott angyalnak tekinteni magunkat, ha a valóságban felkapaszkodott majmok vagyunk. Ezt követi a durva analógiák felállítása, amelynek egyik legszemléletesebb példája a könyv (magyar kiadásának) 83. oldalán látható két fotó. Az egyik egy állatkertben készült, majmokat láthatunk egy ketrec rácsai mögött. A másik képen egy emeletes lakóházat látunk, ahol a lakók az erkélyeiket körberácsozták. A képek alatti felirat az alapmetaforára épülő almetafora: "A város nem betondzsungel, hanem emberek számára épített állatkert. A városlakókon a ketrecben tartott állatok össze- és bezártságából fakadó zavarai figyelhetők meg." Az elemzések egy finomabb szintjén már konkrét viselkedési típusokat hasonlít össze a szerző. "Vita közben az ajkaink is követik a majmok mimikáját. Amikor támadni készülünk, vízszintesen széthúzzuk őket, hogy metsző- és szemfogainkat felfedve heves vicsort produkáljunk."

(Mund Katalin: Biofóbia a szociológiában)

Idézetek listája:

Bereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia
Bereczkei Tamás: A génektől a kultúráig
Csányi Vilmos: Kis etológia II.
Charles Darwin: Az ember származása és a nemi kiválasztás
Richard Dawkins: Szivárványbontás
Richard Dawkins: A valószínűtlenség Hegyének meghódítása
Daniel C. Dennett: Az intencionalitás filozófiája
Merlin Donald: Az emberi gondolkodás eredete
Douwe Draaisma: Metaforamasina
Douwe Draaisma: Miért futnak egyre gyorsabban az évek?
Farkas Henrik: Változó állatvilág
Douglas J. Futuyma: Science On Trial - The Case For Evolution
Stephen Jay Gould: Az elméricskélt ember
Stephen Jay Gould: A panda hüvelykujja - Biológiai tiszteletadás Miki egérnek
Gonick-Wheelis: Képregén
Jane Van Lawick-Goodall: Az ember árnyékában
Járainé Komlódi Magda: Növényi csodák
Steve Jones: A gének nyelve
Steve Jones: Darwin szelleme - A fajok eredete mai változatban
Olivia Judson: Kedves dr. Tatiana...
Mund Katalin: Biofóbia a szociológiában
Ingrid Mletzko-Horst-Gerald Mletzko: A biológiai óra
Desmond Morris: Miért csinálja...? A macska
Nánay Bence: Elme és evolúció
Nicholas Negoponte: Digitális létezés
Carl Sagan: Az éden sárkányai - tűnődések az emberi intelligencia evolúciójáról
Karl Sigmind: Az élet játékai
Szabad János: Anyai hatás - Anyai öröklődés (Élet és Tudomány, Interjú: Barabás Zoltán)
Szendi Gábor: A hipnózis és az agy (Élet és Tudomány LVIII/4.)
Lewis Thomas: Hány élete van egy sejtnek?
Vida Gábor: Az élet keletkezése
Vígh Véla: Hogyan lesz a petesejtből ember?
Leonardo Da Vinci: Leonardo da Vinci válogatott írásai

További idézetek:

További idézetekért keresd fel az Idézet.lap.hu linkgyűjteményt!

© 2007-2009