Biológia


Charles Darwin: A fajok eredete

Az evolúcióelmélet klasszikus művének bevezetővel és jegyzetekkel ellátott új fordítása. Aktualitását a korábbi fordítások nehéz megszerezhetőségén kívül ezek elavultsága adja.

Steve Jones: Darwin szelleme

Steve Jones rendkívül érdekfeszítő stílusban és Darwin szellemében megírt könyve mai ismereteink szintjére hozza A fajok eredetét. Szerkezetileg követi a klasszikus mű felépítését a háziállatoktól a fossziliákig, a méhkasoktól a Galapagos-szigetekig, de az ő Nagy Tényei (Darwin egyik kedvenc kifejezése) a huszadik század végéről származnak.

Daniel Dennett: Darwin veszélyes ideája

A könyv Darwinnak a természetes kiválasztódáson alapuló evolúció elmélete következményeivel foglalkozik - s ezek messze túlmutatnak a biológián - következetesen magas színvonalon.

Richard Dawkins: Az önző gén

Richard Dawkins lenyűgöző és szellemes - immár második, bővített kiadásban megjelent - könyve az evolúció génszemléletű felfogásának kifejtésével, az önzés és az önzetlenség biológiájának vizsgálatával arra törekszik, hogy az élettel kapcsolatban minden a helyére kerüljön - a szívekben éppúgy, mint az agyakban.

Richard Dawkins: A vak órásmester

Dawkins a darwini evolúcióelméletről szóló könyvében is érthetően és szemléletesen foglalja össze mindazt, amit az "élet tudományáról" tudni kell.

Richard Dawkins: A valószínűtlenség hegyének meghódítása

Most, amikor egyfelől a mesterséges szelekció modern válfaja: az in vitro (kémcsőben zajló) genetika korábban sohasem látott molekulákat termel, másfelől nálunk is egyre-másra jelennek meg a természetes szelekción alapuló evolúciót butaságból vagy tudatos kampány részeként tagadó sajtótermékek, egy ilyen munka jelentőségét nem lehet túlbecsülni.

Richard Dawkins: Az Ördög Káplánja

Az Ördög Káplánja érdekfeszítő, személyes hangú válogatás Richard Dawkins eddig megjelent írásaiból, amelynek nyomán kirajzolódik a tudomány egyik legkiemelkedőbb elméjének portréja.

Richard Dawkins: Az Ős meséje - Zarándoklat az élet hajnalához

Az Ős meséje különös zarándokútra viszi az olvasót. Mi mai emberek vagyunk a zarándokok, akik a szerző vezetésével az elképzelhetetlenül távoli, négymilliárd éves múltba, még az élet hajnala előtti időkbe indulunk őseink felkutatására.

Richard Dawkins: Folyam az édenkertből

Miként alakulhatott ki az élet a Földön mintegy négymilliárd évvel ezelőtt? Digitális információk, bitek halmaza az élet, s az ember - vagy bármely élő szervezet - kivételes "programozott túlélőgép"?

James D. Watson: DNS

Watson összefoglalja a genetika történetét Mendeltől és Darwintól kezdve, Hitleren keresztül, az emberi géntérkép projektjének befejezéséig - és teszi ezt érdekfeszítően, a leglaikusabb olvasó számára is olvasmányosan, már-már regényszerűen.

Daniel C. Dennett: Micsoda elmék

Megtudhatja-a egyszer egy nő, milyen férfinak lenni? Milyenek a nem emberi elmék? Miről gondolkodnak a lovak? A mindvégig érdekfeszítően olvasmányos könyv szellemi kalandozásra hívja az olvasót, hogy többet tudjunk meg arról, milyenek is vagyunk "mi elmések, mi gondoskodó-gondolkodók".

Matt Ridley: Génjeink - Egy faj önéletrajza 23 fejezetben

A könyv fejezetei egy-egy kromoszóma ürügyén egyes génekről és a mögöttük húzódó orvosi, társadalmi, emocionális kérdésekről szólnak. A szerző, Matt Ridley lelkesen szereti a tudományt, szereti a genetikát, tanít és mesél, érzékelteti a holnap lehetőségeit, a holnapután szélesedő perspektíváját.

Jared Diamond: A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása

A molekuláris biológia sok meglepő eredményt produkált már. Ezek közül kiemelkedő az a megállapítás, hogy a DNS-be írt genetikai programunk 98,4%-ban megegyezik a "másik két" csimpánzéval.

Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák - A társadalmak fátumai

A "háborúk járványok technikák" a világtörténelem alapvető kérdésére keresi a választ: "miért az európai civilizáció hódította meg a világot, miért nem másként történt ez?"

Tudomány, áltudomány, filozófia


Carl Sagan: Korok és démonok

A neves tudósnak, aki sokat tett a tudománynépszerűsítés új eszköztárának kialakításáért, utolsó műve a jelen könyv. A régi és mai pszeudotudományok, csodák és babonák jóindulatúan szkeptikus sorát vázolja fel.

Edward O. Wilson: Minden egybecseng - Az emberi tudás egysége

Wilson könyve nagyratörő és páratlanul ambiciózus szintézis, mely arra vállalkozik, hogy a tudás valamennyi jelentős ágát a tudományok és azon belül a fizika és még kiemeltebben a biológia zászlaja alatt egyesítse - a szociológiát, a közgazdaságtant, a művészeteket és a vallást is.

Richard Dawkins: Szivárványbontás

Igaza van Keatsnek, és Newton valóban megfosztotta szépségétől a szivárványt, amikor a fehér fényt színekre bontotta? Dawkins szerint nem, hiszen Newton kulcsot adott a modern csillagászathoz, éppenhogy költészetet lehelt a kozmológiába.

© 2007-2009